BiH

Danas redovna sjednica Predstavničkog doma PFBiH

Redovna sjednica Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, jedanaesta u aktuelom mandatu, sazvana je za danas u Sarajevu.

Predstavnički dom PF BiH
FOTO: BOSNAINFO

U najavljenom dnevnom redu je više zakona, predloženih po hitnom ili skraćenom postupku, kao i federalna strategija za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici, potom predložene odluke o izradi regulacionog plana Štrbački buk i plana koji se odnosi na historijsko gradsko područje u Jajcu.

Za današnju sjednicu je kao posljednja u dnevnom redu kandidirana tačka ‘Izbori i imenovanja’ a odnosi se  na materijal resorne parlamentarne komisije, odnosno na pitanja imenovanja sudije državnog Ustavnog suda iz Federacije BiH, zatim na predloženo imenovanje dvoje novih rukovodilaca Predstavničkog doma (predsjedavajući i jedan od potpredsjedavajućih), kao i na imenovanje članova parlamentarnih radnih tijela ili zvaničnika u pojedinim federalnim institucija.