BiH

Danas komemoracija i dženaza akademiku Dževadu Jahiću

Dževad Jahić, bosanskohercegovački lingvist, pjesnik, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu i akademik, preminuo je u nedjelju 21. aprila nakon kratke i teške bolesti u 77. godini života.

dzevad jahic
FOTO: UNSA

Dženaza akademiku Jahiću klanjat će se danas, 24. aprila 2024. godine, u 13.30 sati u haremu Begove džamije, a ukop će obaviti i u Prači pored Sarajeva istog dana iza ikindije namaza dok će komemoracija biti 24. aprila 2024. godine u Rektoratu UNSA u 11:00 sati.

Akademik Dževad Jahić rođen je 15. augusta 1948. godine u Mostaru. Osnovnu i srednju školu završio je u Rogatici. Završio je studij srpskohrvatskog jezika i jugoslovenske književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu 1973. godine.

Magistarski rad pod nazivom “Lovačka terminologija i lovački žargon u govoru rogatičkog kraja” odbranio je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu 1977. Doktorsku disertaciju pod nazivom “Ijekavskošćakavski govori istočne i jugoistočne Bosne” odbranio je 1981. na Filološkom fakultetu u Beogradu.

Radio je u Institutu za jezik i književnost u Sarajevu. Na Filozofskom fakultetu radi od 1975. Godine 1983. biran je za docenta, 1989. za vanrednog, a 2002. za redovnog profesora na predmetima Historijska gramatika i Historija bosanskoga književnog jezika. Od 1989. do 1993. bio je lektor i predavač srpskohrvatskog jezika i jugoslavenskih književnosti na Katedri slavenskih jezika Filološkog fakulteta Moskovskog državnog univerziteta.

Područja Jahićevog naučnog zanimanja su dijalektologija, historija jezika, sociolingvistika, iz kojih je objavio veći broj radova u naučnim časopisima (Južnoslovenski filolog, Zbornik za filologiju i lingvistiku, Slavjanskoje slavjanovedenije, Pregled, Sveske Instituta za proučavanje nacionalnih odnosa). Bio je Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti.

Osim naučnog, bavio se i književnim radom i objavio je više zbirki pjesama.