BiH

CIK BiH: Javnost će imati uvid u pregled prigovora i žalbi u izbornom periodu

Centralna izborna komisija (CIK) Bosne i Hercegovine je u svom radu u potpunosti otvorena prema javnosti i transparentan rad je jedan od prioriteta ove državne institucije.

FOTO: CIK BIH
FOTO: CIK BIH

Od danas će javnost imati uvid i u pregled primljenih prigovora i žalbi u izbornom periodu dostavljenih CIK-u BiH s naznačenim statusom istih.

Pregled primljenih prigovora i žalbi sa stanjem na dan 19.09.2022. godine možete pogledati na internet stranici CIK-a BiH www.izbori.ba , na podstranici Opći izbori 2022/Prigovoi i žalbe pod linkom: https://www.izbori.ba/Default.aspx?Lang=3&CategoryID=1179&PodmId=1191 .

Pregled će biti ažuriran svakih sedam dana.

Prihvati notifikacije