Ekonomija

Bičakčić najavio: U 2023. godini očekuje nas usklađivanje cijena električne energije s tržištem

Predsjednik Bosanskohercegovačkog komiteta Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme (CIGRE) Edhem Bičakčić izjavio je kako Bosnu i Hercegovinu u 2023. godini očekuje usklađivanje cijena električne energije.

FOTO: CIGRE
FOTO: CIGRE

“BiH ima dovoljne kapacitete da proizvede električne energije za sve svoje potrebe, uključujući i pojačano korištenje struje za grijanje. Za ovu godinu to je i najrentabilnije, ali dugoročno tako neće moći ostati. Morat će se slijediti tržišni trendovi, jer će izvoz (električne energije) biti zamijenjen domaćom potrošnjom koja nije tarifno regulirana”, kazao je Bičakčić u razgovoru za Fenu uoči otvaranja Trećeg savjetovanja Bosanskohercegovačkog ogranka Međunarodne konferencije o elektrodistribuciji CIRED.

Bičakčić je dodao kako to nužno vodi ka usklađivanju cijena električne energije s tržištem. “To ne mora značiti poskupljenje za kategorije koje troše, recimo do 300 kilovat-sati.

Za njih može ostati ista, pa čak i niža cijena, ali oni koji budu trošili električnu energiju za grijanje morat će plaćati ekonomsku cijenu, a ta cijena je značajno veća od sadašnje”, smatra Bičakčić. Po riječima predsjednika Bosanskohercegovačkog ogranka CIRED-a Drage Bage na mostarskom savjetovanju bit će prezentirano više od 60 referata od 140 domaćih i inozemnih autora.

Ti naučni i stručni radovi obradit će teme koje se tiču distribucijske mreže, pametne mreže, distribuiranih izvora električne energije i razvoja tržišta. “Ovi stručni radovi moraju odgovoriti na pitanja koja su vezana za distribucijski sistem, a vidimo koji je značaj energetike i elektroenergetike u današnjem svijetu. Primjenom novih tehnologija distribucijski sistem postaje autonomni, zasebni i aktivni dio elektroenergetskog sistema, i ne može se više tretirati samo kao varijabla prijenosnog sistema”, istaknuo je Bago.

Dodao je kako je budućnost u integriranoj pametnoj mreži koja će moći prihvatiti svu intermitentnost obnovljivih izvora energije i sve učestaliju pojavu dvostranih tokova električne energije u distribucijskom dijelu elektroenergetskog sistema. “Moram naglasiti kako je danas sve više elemenata elektroenergetskog sistema koji istovremeno mogu proizvoditi, trošiti, pohranjivati i prodavati električnu energiju, i to ovaj dio sistema čini posebno kompleksnim i posebno decentraliziranim.

Evropski operatori distribucijskog sistema napravili su studiju koja predviđa do 2030. godine preko 100 milijardi eura ulaganja u modernizaciju infrastrukture unutar redistribucijskog sistema”, kazao je Bago. Pored prezentacije stručnih radova na Trećem savjetovanja Bosanskohercegovačkog ogranka CIRED-a planirana su stručne prezentacije te radni sastanci stručnih i naučnih radnika s predstavnicima gospodarstva i obrazovnih organizacija. Organizator mostarskog savjetovanja očekuje sudjelovanje oko 300 stručnjaka, naučnika i poslovnih ljudi iz zemlje i svijeta.

Prihvati notifikacije