Retrovizor

ZVIJEZDE SU ZAMIJENILE LJILJANE Na današnji dan zamijenjen grb Republike Bosne i Hercegovine

Na današnji dan prije 26 godina grb Republike Bosne I Hercegovine zamijenjen je novim grbom.

FOTO: HISTORIJA.BA
FOTO: HISTORIJA.BA

Sadašnji grb Bosne i Hercegovine je usvojen 20. maja 1998., a zasnovan je na zastavi Bosne i Hercegovine.

Grb čini zašiljeni plavi štit, u čijem se gornjem desnom uglu nalazi zlatni trougao, a paralelno lijevoj strani (hipotenuzi) trougla, od gornjeg do donjeg ruba,se proteže sedam srebrenih izlazečih zvijezda.

Grb je sastavni dio zastave Bosne i Hercegovine i simbol njenog historijskog i državnog kontinuiteta i u novim, promijenjenim društvenim okolnostima. Kao državni simbol stupio je na snagu 4. februara 1998. godine, čime je u upotrebi zamijenio dotadašnji grb Republike Bosne i Hercegovine sa ljiljanima, koji je i dalje ostao ukorijenjen kao nacionalni simbol Bošnjaka.