Sarajevo

U Kantonu Sarajevo u planu izgradnja 17 novih stajališta za vozove

Na području pet općina u Kantonu Sarajevo, Novi Grad, Hadžići, Ilijaš, Vogošća i Ilidža, planirana je skora izgradnja 17 novih unificiranih stajališta za vozove.

FOTO: SLUŽBA ZA PROTOKOL I PRESS KS
FOTO: SLUŽBA ZA PROTOKOL I PRESS KS

Ovo je jedan od bitnijih projekata za poboljšanje uslova putnicima, sigurniji saobraćaj, kao i stvaranje pretpostavki za popularizaciju vozova kao udobnog i ekološki prihvatljivog načina prevoza.

Poruke su ovo sa sastanka koji je premijer Nihad Uk organizovao s generalnim direktorom Željeznica Federacije BiH Enisom Džafićem, izvršnim direktorom za poslove razvoja i investicija Reufom Sulejmanovićem, te predstavnicima Ministarstva saobraćaja KS, načelnikom općine Ilijaš Akifom Fazlićem, kao i predstavnicima ostalih općina obuhvaćenih projektom.

Planirana je izgradnja novih natkrivenih stajališta tamo gdje tehnički i sigurnosni uslovi to dozvoljavaju, te peroni između kolosijeka kao druga opcija na lokacijama gdje, zbog tehničkih razloga, nije moguće graditi natkrivena stajališta. U određenim slučajevima, radit će se rekonstrukcija i asfaltiranje postojećih stajališta. Projektom će biti obuhvaćeno uređenje pristupnih puteva, rasvjeta, prelaznice preko kolosijeka te parking prostori, sve u dogovoru s općinama.

Nakon potpisivanja sporazuma između Željeznica FBiH, Kantona Sarajevo i navedenih općina, pristupit će se izradi i završetku projektne dokumentacije, pribavljanju potrebnih saglasnosti, te raspisivanju tenderske procedure za odabir izvođača radova.

Time će biti ispunjeni svi preduslovi za početak gradnje unificiranih željezničkih stajališta. Izuzetno sam zadovoljan rezultatima subvencionirane vozne linije Sarajevo – Podlugovi, koja je brojem putnika opravdala naša očekivanja. Nastavljamo ovim tempom, kako bi smanjili gužve u saobraćaju i osigurali što kvalitetniji javni prevoz, u koji spada i željeznica – poručio je premijer Uk i zahvalio svim lokalnim zajednicama koje učestvuju u realizaciji ovog značajnog projekta, saopćeno je iz Službe za protokol i press KS.