BiH

Vlada FBiH dala saglasnost za smanjenje cijene plina od prvog aprila

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je, na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine, donijela Odluku o davanju saglasnosti na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa. Riječ je o smanjenju cijene plina za 12,53 posto od 1. aprila ove godine.

FOTO: BOSNAINFO
FOTO: BOSNAINFO

Odlukom se daje saglasnost na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa za distributivna privredna društva na području Federacije BiH, počevši od 1.4.2023. godine, koja iznosi 866 KM/1000 Sm³, odnosno 0,866 KM/Sm³ (t= 15°C, p= 1,01325 bar, važeći uslovi za Bosnu i Hercegovinu), donja toplotna vrijednost prirodnog gasa (Hd=34.075,60 kJ/Sm³).

U cijenu prirodnog gasa nije uračunat porez na dodanu vrijednost.

Za realizaciju ove odluke zaduženi su Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Federalno ministarstvo trgovine, svako u okviru svoje nadležnosti.

Kako je obrazloženo, u skladu sa Uredbom o organizaciji i regulaciji sektora gasne privrede privredno društvo Energoinvest d.d. Sarajevo uputilo je Federalnom ministarstvu trgovine, zahtjev za korekciju veleprodajna cijena prirodnog gasa za distributivne kompanije. U zahtjevu je navedeno da se nova veleprodajna cijena prirodnog gasa za distributivne kompanije (povlaštene tarifne kupce) treba smanjiti za 12,53 posto, odnosno sa dosadašnjih 990 KM/1.000 Sm³ na 866 KM/1.000 Sm³ .

Također, istaknuto je da bi se ova cijena prirodnog gasa primjenjivala od 1.4.2023. godine i jedinstvena je za sve distributivne kompanije – povlaštene tarifne kupce gasa Energoinvest d.d. Sarajevo.

Kao razloge za smanjenje cijene Energoinvest d.d. Sarajevo naveo je nekoliko faktora, kao što su relativno blaga zima i temperatura u većini evropskih zemalja koja je iznad prosjeka za ovo doba godine, a što je oborilo potrošnju prirodnog gasa i umanjilo povlačenje ovog energenta iz podzemnih skladišta. Dalje navode da se u skladištima u Evropi nalazi oko 90 milijardi m³ prirodnog gasa i još se pune preostali kapaciteti. Kao drugi važan faktor naveli su pad cijena nafte, koji se nastavio i u prvom kvartalu 2023. godine.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije dostavilo je mišljenje da postoje opravdani elementi za traženu korekciju (smanjenje) prodajne cijene za povlaštene tarifne kupce prirodnog gasa, a Federalno ministarstvo trgovine ovaj zahtjev ocijenilo opravdanim.

Prihvati notifikacije