BiH

Vlada BPK dala saglasnost za ugovore o obuci kadeta na Policijskoj akademiji FMUP-a

Zbog obimnog dnevnog reda te održavanja sjednice Skupštine BPK Goražde, današnja sjednica Vlade BPK Goražde je prekinuta

FOTO: FENA/ELMA GECA
FOTO: FENA/ELMA GECA

Vlada Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde na današnjoj sjednici kantonalnom premijeru dala je saglasnost za potpisivanje ugovora s federalnim ministrom za finansije o korištenju i namjenskom utrošku sredstava sa ekonomskog koda “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima” sa kojeg su BPK Goražde, na ime dodjele finansijske pomoći budžetu tog kantona s ciljem očuvanja likvidnosti i finansijske stabilnosti, odlukom Vlade FBiH odobrena finansijska sredstva u iznosu od 4.000.000 KM.

Nakon provedene konkursne procedure za prijem policijskih službenika u početnim činovima “policajac” i “mlađi inspektor” u Upravi policije Ministarstva za unutrašnje poslove BPK Goražde, na današnjoj sjednici Vlade data je saglasnost na odluke za potpisivanje ugovora o obuci kadeta na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova.

Za sedmomjesečnu obuku 17 policijskih službenika u početnom činu “policajac“, finansijska sredstva u iznosu od 115.685 KM obezbjeđena su putem novčane donacije od Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, a zbog vrijednosti ugovora, saglasnost za njegovo potpisivanje data je premijeru BPK Goražde.

Policijsku obuku za čin “mlađi inspektor” u trajanju od četiri mjeseca, pohađat će četiri kadeta, a za ovu namjenu izdvojena su finansijska sredstva u iznosu od 19.315 KM. Iznos od 9.315 KM, također je obezbjeđen putem novčane donacije MUP-a KS, dok je 10.000 KM obezbjeđeno u budžetu resornog ministarstva BPK Goražde za 2023. godinu. Saglasnost za potpisivanje ugovora data je komesaru Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova BPK Goražde a obuka kadeta na Policijskoj akademiji počinje 22. januara 2024. godine.

Na prijedlog tog ministarstva, saglasnost je data kantonalnom premijeru za potpisivanje ugovora o nabavci elektronske opreme (kamera) za potrebe video nadzora javnih površina i raskrsnica na području BPK Goražde, a u ovu namjenu će biti utrošeno 94.807 KM.

Ministarstvu za privredu BPK Goražde data je saglasnost na Odluku o isplati novčanih sredstava po trećem cilju Programa utroška sredstava za podršku razvoju privatnih preduzeća i poduzetništva odnosno START UP podršku za prvu registraciju djelatnosti u 2023. godini. Ovom odlukom odobreno je 28.700 KM, a ukupno je podržano pet aplikanata sa iznosima od 3.200 do 6.000 KM.

Na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, data je saglasnost direktorima osnovnih škola “Ustikolina”, “Hasan Turčalo Brzi” i “Mehmedalija Mak Dizdar” te MSŠ “Enver Pozderović” i STŠ “Hasib Hadžović” za potpisivanje ugovora o pružanju usluga cestovnog prijevoza učenika. Ovom ministarstvu saglasnost je data i na Odluku o raspisivanju konkursa i oglasa za popunu upražnjenih radnih mjesta u osnovnim i srednjim školama na području kantona te Odluku o odobravanju novčanih sredstava JP RTV BPK d.o.o Goražde na ime XII redovne tranše za 2023. godinu.

Po Programu utroška sredstava sa ekonomskog koda- Tekući transferi neprofitnim organizacijama, Ministarstvu za socijalnu politku, zdravstvo, raseljene osobe i izbjeglice data je saglasnost na Odluku o odobravanju novčanih sredstava u iznosu od 3.000 KM, na ime finansiranja/sufinanisranja rada i programskih aktivnosti Crvenog križa Goražde.

Također ovom mnistarstvu saglasnost je data i na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o lisiti esencijalnih lijekova neophodnih za osiguranje zdravstvene zaštite u okviru standarda obaveznog zdravstvenog osiguranja BPK Goražde, sa nivelacijom cijena lijekova “A” i “B” liste lijekova te Odluku o odobravanju isplate novčanih sredstava u iznosu od 15.000 KM JU “Dom za stara i iznemogla lica” BPK Goražde, na ime osiguranja neophodnih sredstava za pokriće troškova pružanja usluga i normalnog funkcionisanja, izmirenja dijela obaveza po Sporazumu o regulisanju potraživanja uposlenika te Sporazumu ove javne ustanove i Porezne uprave FBiH o plaćanju dužnih javnih prihoda u ratama na koji je saglasnost 2020. godine, dala Vlada BPK Goražde.

Ministarstvu za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline data je saglasnost na Odluku o isplati novčanih sredstava po Programu utroška sredstava – Subvencije javnim preduzećima. JKP “6 mart” Goražde odobrena su finansijska sredstva u iznosu od 15.000 KM za realizaciju Projekta Zamjena živinih sijalica sa novom led rasvjetom dok je JKP “Prača” u općini Pale u FBiH, iznos od 10.000 KM odobren za realizaciju Projekta “Servisiranje opreme za zbrinjavanje komunalnog otpada”.

Ministarstvu za finansije data je saglasnost na Odluku o odobravanju tekućih transfera općinama/gradu u sastavu BPK Goražde za mjesec decembar 2023. godine. Po 18.000 KM odobreno je Gradu Goražde te općinama Pale i Foča u FBiH.

Zbog obimnog dnevnog reda te održavanja sjednice Skupštine BPK Goražde, današnja sjednica Vlade BPK Goražde je prekinuta, a njen nastavak zakazan je za sutra, saopćeno je iz Službe za odnose s javnošću Vlade BPK Goražde.