BiH

Revizori utvrdili milionski gubitak u Remontnom zavodu u Hadžićima

TRZ „Hadžići“ je u finansijskoj reviziji za 2021. dobio negativno mišljenje zbog gubitka od 2,7 miliona maraka koji je nastao zbog loših poslovnih poteza.

FOTO: CIN
FOTO: CIN

Centar za istraživačko novinarstvo (CIN) je polovinom ove godine pisao kako je Uprava TRZ-a „Hadžići“ dogovorila posao prodaje ručnih raketnih bacača (RPG) koji je preduzeću trebao donijeti milionsku zaradu. Posao je sa milion maraka sufinansirao austrijski državljanin Huseyin Gul, a kao garanciju njegovoj invsticiji tadašnji direktor TRZ-a Meho Rekić je stavio u zalog halu za servis vozila, procijenjenu na više od dva miliona maraka. Ugovorom su se obavezali da se nekretnina u sljedećih 12 godina ne može prodati bez Gulove saglasnosti te da se zalog briše čim mu TRZ isplati dva i po puta više od uloženog.

Međutim, prodano je samo 20 komada bacača, što su potvrdili i revizori.

„Po ovom osnovu proizvedeno je ukupno 200 komada RPG-a, od čega je kupcu u 2019. godini isporučeno samo 20 komada. U toku 2021. godine nije bilo validnog ugovora niti isporuka kupcima. Na osnovu potpisanih ugovora, potencijalne obaveze iznose 2.500.000 KM”, navedeno je u izvještaju finansijske revizije TRZ-a „Hadžići“.

Nakon neuspjelog posla Uprava TRZ-a je pod izgovorom sanacije štete počela prodavati imovinu preduzeća. Novinari CIN-a su otkrili da su od 2020. godine prodali: tri hale, zemljište i pomoćni objekat na ukupno 16 hiljada kvadrata u krugu preduzeća. Tri od pet nekretnina prodate su po cijenama nižim od procijenjene vrijednosti.

Dvije nekretnine kupio je advokat Kadrija Kolić, a tri nekretnine su prodate firmama „Liten“ i „KM Trade“ koje su u (su)vlasništvu članova porodice Kolić. Postupci prodaje su pogodovali privatnim firmama, dok je TRZ izgubio skoro 170 hiljada KM. Uprava je umanjivanje početne cijene pravdala ranijim neuspješnim prodajama i krizom uzrokovanom pandemijom korona virusa.

Upravo su revizori u vezi sa prodajom hale „KM Tradeu“ u izvještaju naveli da se smanjena vrijednost na poziciji stalnih sredstava od 556.261 KM odnosi na prodaju poslovne zgrade u privredi i ostalog neplodnog zemljišta koje se nalazi u krugu fabrike.

„Procjenu tržišne vrijednosti nekretnine izvršio je ovlašteni procjenitelj u 2019. godini i iznosila je 888.300 KM. (…) Navedena nekretnina je prodata po cijeni od 845.000 KM kompaniji „KM Trade“ d.o.o. iz Visokog na osnovu sačinjenog ugovora o kupoprodaji nakon provedenog postupka”, piše u revizorskom izvještaju.

Prihvati notifikacije