BiH

Po uzoru na KS: Porodilje u Goraždu imat će 1.000 KM naknade

Skupština BPK Goražde jednoglasno je usvojila Zakon o socijalnoj zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom kojim će, između ostalog, biti regulisana i naknada porodiljama u iznosu od 1.000 KM.

FOTO: FACEBOOK / MOJE GORAŽDE
FOTO: FACEBOOK / MOJE GORAŽDE

Njegova primjena će započeti od dana objavljivanja u Službenim novinama, a sredstva za implementaciju zakona omogućena su kroz usvajanje rebalansa budžeta BPK Goražde za 2022. godinu.

Zakonom se omogućava pravo na novčane naknade u iznosu od 1.000 KM nezaposlenim porodiljama koje imaju minimum godinu dana prebivalište na području kantona, kao i zaposlenim porodiljama čija je plata manja od 1.000 KM, kojima će biti nadomještena razlika u iznosu kako bi se svim majkama omogućila minimalna naknadu u tom iznosu.

Porodiljama koje su se porodile prije usvajanja zakona ući će u pravo od dana stupanja na snagu zakona i imati naknadu sve dok novorođenče ne napuni 12 mjeseci.

Zakon će doprinijeti postizanju socijalne sigurnosti porodilja i poboljšanju demografske situacije na području BPK-a na ovaj način doći će i do izjednačavanja položaja i prava svih porodilja u Federaciji BiH.

Usvajanjem amandmana na član 105. ovog zakona naknada će obuhvatiti i povratničke porodice.

Inicijativu o donošenju ovog zakona Vlada BPK Goražde usvojila je u februaru ove godine, a u julu je utvrdila je u formi nacrta nakon što je provedena neophodna procedura.

Prihvati notifikacije