Kolumne

Novca ima u izobilju samo je krivo raspoređen! Pogrešno je mišljenje o porezima

Postoji pogrešno mišljenje o porezima. To su dažbine. Svi, računajući i parafiskalitete. To je teret.

FOTO: FACEBOOK / IZUDIN KEŠETOVIĆ
FOTO: FACEBOOK / IZUDIN KEŠETOVIĆ

Zato se zovu poreski teret ili presija. Svaka vlast voli da “cijedi suhu drenovinu”, što je radio Marko Kraljević. Marko je oro i drumove. Džabe su ga upozoravali da to ne radi.

Tako se ponaša i ova vlast. Navalila da sve oporezuje. Biće porez i na havu/vazduh. Ko biva energetska održivost.

Onda dijele socijalu za energetsku neodrživost. Razlika je u tome što je najniža dnevnica uNjemačkoj 200 KM ili 100 eura , a u BiH bi trebala biti ispod 50 KM ili 25 eura. I onda vlast kaže da narod ne odlazi iz države zbog dnevnica nego “onako”. Razlog je u dažbinama ili porezima. Kažu da je tako u Njemačko . Još kažu da su oni prezaduženi. Stvarno smiješno. Kao kod nas su najmanja zaduženja i najmanji porezi. Jeste. Istina je za porez na dohodak i dobit. Pitajmo se kakvi su dohoci i dobitci.

Da li ih ima i kako se knjiže. Teret je na građaninu. On snosi direktne i indirektne poreze. Pitajmo se ko bi drugi. Poslodavci nemaju nikakvog tereta osim na svoje profite. Opterećen je rad.

Pogreška je da su opterećeni troškovi toplog obroka, prevoza radnika ili regresa. To je isto kao mazivo za mašinu ili trošak transporta ili remonta. Dohodak ili plata je ono što radnik nosi kući. Da li radnik može od te plate imati stan, pristojno jesti i oblačiti se i živjeti kao insan, a ne hajvan. Došlo je vrijeme istine. To nije vrijeme “novih politika”. To su laže i paralaže koje se jeftino prodaju na izbornim vašerima.

Vrijeme istine je da ovako ne valja. Nije pravedno. Nije efikasno. Istina je da se sistem mora detaljno remontovati. Došao je kraj priči da para nema. Novca ima u izobilju samo je krivo raspoređen. Istina je da je ovo istina. Tačka!

Prihvati notifikacije