Život

NININI BISERI: Sreća i uspjeh

FOTO: PRIVATNI ALBUM
FOTO: PRIVATNI ALBUM

Sreća i uspjeh se često uzimaju kao veoma slična stanja, međutim to su potpuno dva različita pojma, koja mnogo zavise jedan od drugog. Uspjeh ima svoj udio u sreći, ali ne na način na koji mnogi ljudi misle. Uspjeh je jedno od mnogih postignuća, a sreća jedino postignuće. Uspjeh treba da dođe kao proizvod sreće, a ne obrnuto. JOVAN DUČIĆ.