Ekonomija

Japanska ekspertica u Sarajevu predstavila prednosti lokalnog brendiranja za poljoprivredu

Eriko Mori, izvršna direktorica japanske "NPO Shizenjuku Terakoya", izjavila je danas na predavanju studentima Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu da je lokalno brendiranje inicijativa koja jača regionalnu koheziju i vodi regionalnoj revitalizaciji kroz strateško korištenje lokalnih resursa kao intelektualnog vlasništva.

FOTO: ILUSTRACIJA/HUFFINGTONPOST.COM
FOTO: ILUSTRACIJA/HUFFINGTONPOST.COM

Na online predavanju pod nazivom “Japanska iskustva u procesu lokalne revitalizacije i regionalnog brendiranja” koje je organizovala Ambasada Japana u BiH, Mori je pojasnila da su lokalno brendovi “rođeni” iz neefikasnosti konvencionalnih mjera regionalne revitalizacije koje se oslanjaju na vladu i druge vanjske subjekte u regionima koji se suočavaju sa teškom ekonomskom situacijom.

Ne očekuje se da uspjeh lokalnog brenda revitalizira samo lokalnu proizvodnju, nego i da poveća održivost zajednice kao cjeline širenjem njenih uticaja na sektore kao što su proizvodnja i turizam, što dovodi do povećanja zaposlenosti i rasta broja stanovnika – rekla je Mori.

Naglasila je da bi svaka regija mogla aktivirati ekonomske inicijative koristeći dostupne resurse pogodne za transformaciju. To su i materijalni i neopipljivi proizvodi koji daju prepoznatljiv identitet: priča, pejzaž, tipična hrana, poljoprivredni proizvod, itd., koji mogu stvoriti ekonomske prihod, zaposlenje, te razvojne mogućnosti – precizirala je Mori.

U uvodu je istaknuto da poljoprivreda predstavlja jedan od najvažnijih sektora Japana, a usmjerena je na prehrambene proizvode.

Vodeća uloga pripada biljnoj proizvodnji, a razvijeni su i hortikultura, stočarstvo, peradarstvo i svinjogojstvo. Obradiva površina države iznosi 5,4 miliona hektara, a više od polovine sjetvenih površina zauzimaju žitarice, oko 25 posto povrće, krmne trave, industrijske kulture i dud.

Prihvati notifikacije