Ekonomija

Donešena odluka o finansijskoj konsolidaciji Rudnika 'Kreka'

Vlada Federacije BiH danas je na sjednici u Sarajevu, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, donijela Odluku o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva Rudnika uglja „Kreka“ d.o.o.Tuzla.

Vlada FBiH
FOTO: VLADA FBIH
arhiva

Tom odlukom Vlada je odobrila pokretanje postupka finansijske konsolidacije privrednog društva RU „Kreka” d.o.o. Tuzla, koji ne može trajati duže od 31.12.2027. godine.

U Odluci je navedeno da finansijska konsolidacija obuhvata izmirenje dugovanja „Kreke“ nastalih zaključno do 31.12.2021. godine u ukupnom iznosu od 61.761.979,21 KM, u skladu sa Elaboratom opravdanosti finansijske konsolidacije i srednjoročnim planom razvoja „Kreke“ za period 2024-2026. godine, a po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje, ukupno 37.743.922,65 KM, zatim doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti, ukupno 12.473.513,12 KM, poreza isključujući porez na dodatnu vrijednost, ukupno 11.544.543,44 KM.

Pročitajte još

„Kreka“ će izmirenje ovih dugovanja izvršiti na osnovu Sporazuma o finansijskoj konsolidaciji koji će sačiniti sa Zavodom zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH, Zavodom zdravstvenog osiguranja nadležnih kantona, Federalnim zavodom za zapošljavanje i Službom za zapošljavanje nadležnih kantona. Sporazumom će se ponovo preispitati i usaglasiti, odnosno utvrditi tačan iznos, vrsta i struktura dugovanja, način na koji će biti izmirene obaveze, iznosi i dinamika plaćanja, kao i naznaka da se izmirenje duga vrši na teret kapitala privrednog d ruštva.

Privredno društvo RU „Kreka“ d.o.o. Tuzla zaduženo je da jednom mjesečno izvjesti Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije o svim aktivnostima poduzetim u cilju realizacije ove odluke, dok je Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije zaduženo da prati i izvijesti Vladu FBiH o provođenju ove odluke i to u roku od 90 dana od dana njenog stupanja na snagu. Odluka je stupila na snagu danom donošenja, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.