Svijet

AMUS pod lupom krovne organizacije za zaštitu autorskih prava

Ovogodišnja Generalna skupština krovne organizacije CISAC, kao i Opšta sjednica krovne organizacije CIAM, održane su u konferencijskoj sali hotela “Conrad” u Seulu, Južna Koreja, u periodu 29-31. maja 2024. godine, u zajedničkoj organizaciji sa južnokorejskom organizacijom KOMSA.

FOTO: WIKIPEDIJA
FOTO: WIKIPEDIJA

Generalna skupština CISAC-a, kao najviši organ CISAC-a, odlučuje o sastavu ostalih organa, finansijskim I drugim izveštajima, aktivnostima generalnog direktora, članstvu, rezolucijama i ostalim administrativnim pitanjima. Opšta sjednica STAM-a predstavlja zajednički sastanak Izvršnog komiteta CIAM-a I autora-predsjednika Upravnih odbora organizacija-članica CISAC-a,na kom se razmatraju aktuelna pitanja u vezi sa kulturnim I profesionalnim interesima muzičkih stvaralaca.

Predmetnim događajima prisustvovalo je preko 200 delegata iz više od 100 organizacija za kolektivno ostvarivanje prava. Kao predstavnici Sokoja prisustvovali su Nikola Čuturilo, predsjednik Upravnog odbora i Pavle Pavičić, šef Službe za međunarodne pravne poslove. Nakon pozdravnih govora ministra kulture, sporta I turizma Južne Koreje, predsjednika CISAC-a, predsjednika Upravnog odbora CISAC-a, i predsjednika Upravnog odbora KOMSA, generalni direktor CISAC-a je predstavio izvještaj o aktivnostima.

Nakon toga je uslijedilo objavljivanje rezultata glasanja. Preporuke Odbora direktora CISAC-a su usvojene po svim tačkama dnevnog reda.

Produžen je status privremenog člana organizaciji AIPA na još dve godine. Produžen je status privremenog člana organizaciji ALBAUTOR na još dvije godine. Produžen je status privremenog člana organizaciji KAZAK na još dve godine. Produžen je status privremenog člana organizaciji NGO-UACRR na još dvije godine.

Pročitajte još

Omogućen je status privremenog člana organizaciji AAS. Ovlašćen je Odbor direktora da istraži situaciju i promeni status redovnog člana organizacije AMUS u privremenog, ukoliko AMUS ne implementira akcioni plan dogovoren od strane Sekretarijata, najkasnije do zasjedanja Odbora direktora u decembru 2024.

Na panelima su obrađivane aktuelne teme, poput kulturnog i ekonomskog uticaja tzv. Korejskog talasa popularne muzike, tržišnih i političko-pravnih razvoja u pogledu vještačke inteligencije, te aspektima konkurencije i saradnje u kontekstu licenciranja. Na prezentacijama su iznijeti sveži statistički podaci, pregled aktivnosti, planova i zaključaka na nivou CISAC-a. Bilo je nekoliko zanimljivih prezentacija. Kao što su: Tehnološki projekti CISAC-a I budućnost CIS-Net-a. Uspešno je sproveden prenos vlasništva nad CIS-Net platformom.

Uspostavljena je upravljačka struktura za nadgradnju platforme u CIS-Net 2.0 Predstavljena je okvirna strategija daljeg razvoja implementacije ISWC.

Puno pažnje privukla je prezentacija: Lobističke aktivnosti CISAC-a povodom vještačke inteligencije. Iznet je akcioni plan budućih aktivnosti, po koracima i prioritetima. Predočeno je otvoreno pismo sa 7 ključnih principa koji predstavljaju osnovu svih lobističkih aktivnosti prema zakonodavcima, te sprovodjenju ekonomskog istraživanja I organizovanje događaja na nivou cijele industrije (konzorcijum IFPI, ICMP, IMPF, IFRRO, SCAPR).

Postoji načelni dogovor o mogućnosti organizovanja sljedećeg SMOLRO Western Balkan Regional Meeting-a, dvogodišnjeg zajedničkog sastanka regionalnih društava I njihovih nadzornih organa, u Beogradu 2025. godine.

Napravljene su lobističke aktivnosti za uključivanje predstavnika Cokoja u rad pravno-političkog komiteta CISAC-a, najpre u svojstvu posmatrača, sa mogućnošću izbora u radni sastav u budućem periodu. Na Opštoj sednici STAM-a, glavne teme za diskusiju ticale su se mentalnog zdravlja muzičkih stvaralaca, te strateških pristupa razvoju generativne vještačke inteligencije i usaglašavanja akcionog plana u vezi sa budućim tretmanom VI.

Sljedeće zasjedanje GS zakazano je za maj 2025. godine u Sofiji, Bugarska.