BiH

780.000 maraka za nabavku opreme u domovima zdravlja TK

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Program raspodjele sredstava za nabavku opreme javnim zdravstvenim ustanovama domovima zdravlja na području tog kantona.

FOTO: FENA
FOTO: FENA

Ovim programom utvrđen je način i postupak raspodjele sredstava domovima zdravlja na području TK u ukupnom iznosu od 780.000,00 KM na ime nabavke opreme za potrebe domova zdravlja, s ciljem povećanja dostupnosti zdravstvene zaštite osiguranicima.

Prema Programu, svaki od 13 domova zdravlja na području TK dobit će po 60.000 KM za nabavku opreme za koju su sami domovi zdravlja izrazili prioritet nabavke, saopćeno je nakon sjednice kantonalne vlade.

Iako su osnivači domova zdravlja gradovi i općine, te je njihova primarna zadaća nabavka osnovnih sredstava za rad ovih ustanova, ovim programom Vlada TK nastoji učestvovati u stvaranju uslova za pružanje kvalitetnije zdravstvene zaštite stanovništvu na području tog kantona, putem jednakog tretmana za sve domove zdravlja.

Vlada je danas donijela Odluku o sufinansiranju izmirenja obaveza i nabavke laboratorijskog potrošnog materijala i reagenasa Javnoj ustanovi “Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona“ Tuzla. Ovim je odobreno 110.000,00 KM za sufinansiranje izmirenja obaveza i nabavke laboratorijskog potrošnog materijala i reagenasa, kako je to i najavljeno prilikom donošenja nedavnih Izmjena i dopuna Budžeta TK za 2022. godinu.

Data je i saglasnost na Odluku Ministarstva obrazovanja i nauke o korištenju vlastitih prihoda JU Univerzitet u Tuzli. Tom odlukom odobreno je korištenje vlastitih prihoda JU Univerzitet u Tuzli u iznosu od 45.175,00 KM i to prihoda organizacione jedinice Studentski centar iz prethodne godine na projektu PRIHSTU, za rashode i izdatke visokog obrazovanja namijenjene unapređenju uslova obavljanja nastavnog procesa u pogledu prostora i opreme i poboljšanju studentskog standarda. Radi se o okončanju radova i stavljanja u funkciju Laboratorijskog kompleksa Mašinskog fakulteta u Kampusu Univerziteta.

U cilju što boljeg iskorištenja planiranih namjenskih sredstava Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice, a imajući u vidu iskazan manji interes za sredstva planirana na poziciji tekućih transfera drugim nivoima vlasti, kao i povećan interes za kapitalnim finansiranje kapitalnih projekata gradova i općina, Vlada je danas dala saglasnost na izmjene i dopune Programa raspodjele sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice. Ovim izmjenama umanjen je iznos sredstava na pozicijama gdje je pokazan manji interes, te uvećan na onim pozicijama za koje su aplikanti iskazali veći interes. Ove godine, za ovu namjenu planirano je ukupno nešto više od 8,5 miliona KM, od čega skoro 6,5 miliona čine namjenski prihodi, a nešto više od 2 miliona su budžetska sredstva Vlade TK.

Na današnjoj sjednici Vlada je između ostalog donijela Odluku o izmjenama Programa o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta TK za 2022. godinu sa pozicije Podrška razvoju Kantona, čime su utvrđeni uslovi, kriteriji i postupci za raspodjelu dodatnih sredstava u iznosu od 1.900.000,00 KM, koja su planirana za subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima.

Vlada također danas usvojila Obračun sredstava u zdravstvu na području TK za 2021. godinu.

Donesena je i odluka o kupovini robe za robne rezerve, a radi se o određenoj količini tjestenine. Također, Vlada je dala ovlaštenje Kantonalnoj direkciji za robne rezerve da JZU UKC Tuzla dodijeli jednokratnu pomoć iz robnih rezervi i tu u smislu prehrambenih namirnica, dezinfekcijskih sredstava i kompleta prve pomoći.

Kao i svakog mjeseca, Vlada je danas utvrdila da koeficijent za obračun novčane egzistencijalne naknade nezaposlenim demobilisanim braniocima za mjesec novembar 2022. godine ostaje nepromijenjen i iznosi 1. Podsjećanja radi, osnovica za obračun novčane egzistencijalne naknade iznosi 5 KM, saopćeno je nakon sjednice kantonalne vlade.

Prihvati notifikacije